Giải câu 4 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Cho các công thức cấu tạo:

; $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

; $(CH_3)_2C(CO)-CH_3$; $CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_3$

Các công thức cấu tạo trên ứng với

A. 1 chất

B. 2 chất

C. 4 chất

D. 5 chất

Bài làm:

Đáp án: D

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021