Giải câu 4 trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Từ 1 tấn gạo (có 80% tinh bột) có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu lít rượu etylic nguyên chất, biết khối lượng riêng của rượu etylic bằng 0,78 g/ml. Hiệu suất của quá trình bằng 60%

Bài làm:

Trong 1 tấn gạo có 0,8 tấn tinh bột.

Theo PTHH và do hiệu suất của quá trình là 60% nên khối lượng rượu thu được là:

(tấn) = 273000 (g)

Thể tích rượu thu được là: (lít).

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9