I. Khái niệm giảm phân

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Khái niệm giảm phân

- Quan sát sơ đồ hình 17.1 và cho biết:

+ Để tạo ra 4 tế bào con, cần mấy lần phân chia từ một tế bào ban đầu?

+ Hãy so sánh bộ NST ban đầu với bộ NST trong các tế bào con.

+ Hãy cho biết giảm phân là gì?

- Quan sát hình 17.2 và cho biết trước khi bắt đầu giảm phân I:

+ NST trong nhân tế bào có mức độ xoắn như thế nào?

+ NST ở trạng thái đơn hay kép? Tại sao?

Bài làm:

- Hình 17.1:

+ để tạo 4 tế bào cần 2 lần phân bào

+ các tế bào con có bộ NST bằng 1 nửa so với bộ NST so với tế bào ban đầu

+ Giảm phân là sự phân chia tế bào ở cơ quan sinh dục thời kì chín tạo thành các tế bào con có bộ NST giảm đi 1 nửa.

- Hình 17.2:

+ Khi bắt đầu giảm phân I, NST bắt đầu co xoắn

+ NST ở trạng thái kép vì đã nhân đôi ở kì TG

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021