Giải câu 5 trang 63 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 63 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong các loại lương thực thực phẩm sau: dầu lạc, trứng, khoai lang, kẹo. Theo em loại nào có nhiều chất bột, có nhiều chất đường, có nhiều chất béo, có nhiều chất đam/ protein?

Bài làm:

  • Thực phẩm chứa nhiều chất bột nhất là: Gạo/ Lạc
  • Thực phẩm chứa nhiều chất đường nhất là : Đường/ Kẹo lạc
  • Thực phẩm chứa nhiều chất béo nhất là: Dầu lạc
  • Thực phẩm chứa nhiều chất đạm/protein nhất là : Trứng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021