Giải câu 1 trang 104 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 1: Trang 104 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Có thể sử dụng ampe kế và vôn kế mà các em đã học để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều được không? Tại sao?

Bài làm:

Có thể dùng vôn kế và ampe kế để đo dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều được vì ta có thể chọn núm AC để đo cho dòng điện xoay chiều.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021