Giải câu 1 trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi để hở miệng chai đựng cồn (rượu etylic chiếm 96% thế tích) một thời gian thì nồng độ rượu etylic trong chai thay đổi thế nào? Vì sao?

Bài làm:

Khi để hở miệng chai đựng cồn (rượu etylic chiếm 96% thế tích) một thời gian thì nồng độ rượu etylic trong chai sẽ giảm đi.

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021