Hãy đề xuất các cách cải tiến ấm đun nước để nâng cao hiệu suất của ấm.

  • 1 Đánh giá

9. Hãy đề xuất các cách cải tiến ấm đun nước để nâng cao hiệu suất của ấm.

Bài làm:

Vì công có ích càng tăng thì hiệu suất càng lớn, nên muốn tăng hiệu suất toả nhiệt của ấm thì vỏ ấm cần phải làm bằng vật liẹu dẫn nhiệt tốt như đồng, nhôm.. để làm tăng công có ích.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021