Hình 10.4 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biền trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

  • 1 Đánh giá

Hình 10.4 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biền trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

Bài làm:

Hoạt động biến trở: Khi di chuyển con chạy thì chiều dài cuộn dây trong biến trở thay đổi dẫn đến điện trở trong biến trở thay đổi.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021