Giải câu 5 trang 35 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 35 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho 0,896 lít (đktc) một hỗn hợp gồm metan, etilen và axetilen sục vào bình đựng dung dịch brom dư. Sau phản ứng có V lít khí thoát ra và thấy có 4,8 gam brom phản ứng. Đốt toàn bộ lượng khí thoát ra khỏi bình brom thì thu được 0,88 gam

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b) Tính phần trăm về thể tích các chất trong hỗn hợp ban đầu

Bài làm:

a) PTHH:

b) Tổng số mol khí ban đầu là:

Số mol brom tham gia phản ứng là:

Số mol tạo thành là: $n_{CO_2} = 0,02\; mol$

Theo phương trình hóa học:

. lít

(mol)

Gọi số mol của etilen và axetilen trong hỗn hợp ban đầu là x, y (0 < x, y < 0,02)

Theo PTHH, ta có hệ phương trình sau:

Vậy, lít

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9