Giải câu 9 trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong gia đình em có mấy người, em không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của ai? Có cách nào giúp em nhìn thấy khuôn mặt người đó không?

Bài làm:

Trong gia đình em có 4 người.

Em không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của mình, em có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình thông qua các loại gương.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021