b, Kết quả thế hệ F2 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen

  • 1 Đánh giá

b, Kết quả thế hệ F2 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen

Quan sát bảng 25.2, em hãy tính tỉ lệ kiểu hình ở F2 và phát biểu nhận xét chung về kết quả thí nghiệm?

Tính trạng

Đặc tính trội x đặc tính lặn

Thế hệ F2 (trội: lặn)

Tỉ lệ

Màu hoa

Tím x trắng

705 : 224

Vị trí hoa

Trên thân x đỉnh ngọn

651 : 207

Màu hạt

Vàng x xanh

6022 : 2001

Dạng hạt

Trơn x nhăn

5474 : 1850

Dạng quả

Không có ngấn x có ngấn

882 : 229

Màu quả

Xanh x vàng

428 : 152

Chiều cao cây

Thân cao x thân thấp

787 : 277

Bài làm:

Tính trạng

Đặc tính trội x đặc tính lặn

Thế hệ F2 (trội: lặn)

Tỉ lệ

Màu hoa

Tím x trắng

705 : 224

~ 3:1

Vị trí hoa

Trên thân x đỉnh ngọn

651 : 207

~ 3:1

Màu hạt

Vàng x xanh

6022 : 2001

~ 3:1

Dạng hạt

Trơn x nhăn

5474 : 1850

~ 3:1

Dạng quả

Không có ngấn x có ngấn

882 : 229

~ 3:1

Màu quả

Xanh x vàng

428 : 152

~ 3:1

Chiều cao cây

Thân cao x thân thấp

787 : 277

~ 3:1

=> Nhận xét: Khi lai bố mẹ mang cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng loạt về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 phân tính theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021