Đọc thông tin và cho biết ánh sáng có tác dụng nào cho cây xanh và em bé?

  • 1 Đánh giá

II. Tác dụng sinh học của ánh sáng

2. Trả lời câu hỏi

Đọc thông tin và cho biết ánh sáng có tác dụng nào cho cây xanh và em bé?

Kết luận:

Cây hoa vươn ra nơi ánh sáng để

Em bé tắm nắng để

Khi ánh sáng chiếu vào cơ thể sinh vật đã biến thành các dạng năng lượng cần thiết cho cơ thể sinh vật.

Bài làm:

Kết luận

Cây hoa vươn ra nơi ánh sáng để hấp thụ nhiều ánh sáng cho quá trình quang hợp.

Em bé tắm nắng để hấp thu được lượng vitamin D thiếu hụt, giúp trẻ giảm các nguy cơ mắc chứng còi xương, suy dinh dưỡng.

Khi ánh sáng chiếu vào cơ thể sinh vật, năng lượng ánh sáng đã biến thành các dạng năng lượng cần thiết cho cơ thể sinh vật.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021