2. Đặc điểm, ý nghĩa

  • 1 Đánh giá

2. Đặc điểm, ý nghĩa

- Thường biến có di truyền được không? Thường biến có ý nghĩa gì đối với sinh vật, với chăn nuôi và trồng trọt?

Bài làm:

- Thường biến không di truyền được vì nó không làm thay đổi vật chất di truyền.

- thường biến giúp sinh vật tồn tại và thích nghi với môi trường thay đổi.

- Trong trồng trọt, chăn nuôi, người ta ứng dụng để làm tăng năng suất.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9