Hãy quan sát hình 15.5 và cho biết, ở tế bào sinh dưỡng (xoma) và tế bào sinh dục (giao tử), bộ NST khác nhau như thế nào (về số lượng và thành phần NST)?

  • 1 Đánh giá

II. Bộ NST

Đọc bảng 15.1, nêu nhận xét về bộ NST của các loài sinh vật.

Loài2nnLoài2nn
Người4623Đậu Hà Lan147
Tinh tinh4824Ngô2010
7839Lúa nước2412
Ruồi giấm84cải bắp189

- Hãy quan sát hình 15.5 và cho biết, ở tế bào sinh dưỡng (xoma) và tế bào sinh dục (giao tử), bộ NST khác nhau như thế nào (về số lượng và thành phần NST)?

- Quan sát hình 15.6 và cho biết, cặp NST tương đồng là gì? Bộ NST lưỡng bội được hình thành như thế nào? Hai NST trong mỗi cặp NST tương đồng có đặc điểm gì?

Bài làm:

- Bảng 15.1: Mỗi loài có bộ NST khác nhau, 2n đặc trưng cho loài

- Hình 15.5:

+ tế bào sinh dưỡng chứa bộ NST lưỡng bội (các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng - 2n NST)

+ tế bào sinh dục (giao tử): chứa bộ NST đơ bội (n NST)

- Hình 15.6:

+ NST tương đồng là 2 NST giống nhau về hình dạng và kích thước

+ bộ NST lưỡng bội được hình thành khi có sự kết hợp của bộ đơn bội trong 2 giao tử đực và giao tử cái.

+ trong mỗi cặp NST tương đồng: q chiếc có nguồn gốc từ bố, 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021