Người ta sử dụng kính lúp để

  • 1 Đánh giá

13. Người ta sử dụng kính lúp để

A. phóng to hình ảnh của vật nhỏ cần quan sát

B. làm thay đổi khoảng cách từ mắt tới hình ảnh mà mắt quan sát.

C. làm tăng kích thước của vật.

D. làm tăng khoảng nhìn rõ của mắt.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021