Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết những đồ vật đó chứa kim loại nào? Lớp màu nâu trên các đồ vật đó gọi là gì? Lớp màu nâu có chứa chất gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết những đồ vật đó chứa kim loại nào? Lớp màu nâu trên các đồ vật đó gọi là gì? Lớp màu nâu có chứa chất gì?

Bài làm:

Những đồ vật đó chứa kim loại sắt. Lớp màu nâu trên đó gọi là gỉ sắt. Lớp màu nâu có chứa chất oxit của sắt: Fe3O4

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9