Hãy cho biết OA, OB, OC, OD chỉ các hướng địa lí nào?

  • 1 Đánh giá

4. Để xác định phương hướng, người ta đặt một la bàn, sự định hướng của kim la bàn như hình 59.1. Hãy cho biết OA, OB, OC, OD chỉ các hướng địa lí nào?

Hãy cho biết OA, OB, OC, OD chỉ các hướng địa lí nào?

Bài làm:

  • OA: Hướng Bắc
  • OB: Hướng Đông
  • OC: Hướng Nam
  • OD: Hướng Tây

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021