Giải câu 2 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Một ống dây được mắc vào hai cực của nguồn điện như hình 52.2. Hãy vẽ một vài đường sức từ và chỉ rõ chiều đường sức từ bên trong và bên ngoài ống dây.

Giải câu 2 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Giải câu 2 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9