Bài 1 trang 137 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 13

  • 1 Đánh giá

Câu 1 trang 137 sgk Tin học 9

Đáp án của Câu 1 trang 137 sgk Tin học 9 - Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động được KhoaHoc đăng tải chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động

Lời giải:

- Ảnh tĩnh là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó.

- Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong khoảng thời gian ngắn.

- Khác nhau: Ảnh tĩnh thể hiện cố định một nội dung nào đó, còn ảnh động là sự kết hợp của nhiều ảnh tĩnh khác nhau ở một vài chi tiết được thể hiện theo thứ tự thích hợp tạo thành ảnh động sẽ tạo cho mắt người cảm giác các chi tiết trên ảnh chuyển động.

Câu 1 trang 137 sgk Tin học 9 - Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan