Bài 2 trang 137 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 13

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 137 sgk Tin học 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho Câu 2 trang 137 sgk Tin học 9 - Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif được đăng tải trong bài viết dưới đây.

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Lời giải:

- Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy.

- Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.

Câu 2 trang 137 sgk Tin học 9 - Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan