Bài 3 trang 130 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 12

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 130 sgk Tin học 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án Câu 3 trang 130 sgk Tin học 9 - Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

- Văn bản

- Hình ảnh

- Ảnh động

- Âm thanh

- Phim (đoạn phim)

- Các tương tác

Câu 3 trang 130 sgk Tin học 9 - Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan