Bài 2 trang 107 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 11

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 107 sgk Tin học 9

Đáp án chi tiết và chính xác cho Câu 2 trang 107 sgk Tin học 9 được đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện câu hỏi cũng như hỗ trợ quá trình học tập môn Tin lớp 9.

Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt. Từ trang chiếu đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng được không? Nếu được hãy nêu các bước thực hiện.

Lời giải:

Em có thể thực hiện được.

Bước 1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng

Bước 2: Mở dải lệnh Transitions. Trong nhóm Timing em có thể chọn các tùy chọn để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

Câu 2 trang 107 Tin học 9

Duration: thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển. Ví dụ, PowerPoint để mặc định 2 giây để có tốc độ vừa phải và dễ quan sát.

One Mouse Click: chọn tùy chọn này thì trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu à Tùy chọn này để chủ động thời gian trình bày bài trình chiếu.

After: Chọn tùy chọn này và nhập thời gian để tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian khi trình chiếu.

Câu 2 trang 107 sgk Tin học 9 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan