Bài 3 trang 97 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 10

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 97 sgk Tin học 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo lời giải đáp chi tiết cho Câu 3 trang 97 sgk Tin học 9 được đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học tập môn Tin lớp 9 đạt kết quả cao.

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Lời giải:

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

  • Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu;
  • Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.

Câu 3 trang 97 sgk Tin học 9 - Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan