Bài 5 trang 97 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 10

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 97 sgk Tin học 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho Câu 5 trang 97 sgk Tin học 9 được đăng tải trong bài viết dưới đây và học tốt môn Tin lớp 9.

Tạo bài trình chiếu gồm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu

Lời giải:

a) Trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 2;

- Nếu em sử dụng nút lệnh Copy và Paste để sao chép trang chiếu thì ngay sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện một trang chiếu giống trang chiếu số 1;

- Nếu sử dụng các nút lệnh Cut và Paste để di chuyển trang chiếu thì sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện trang chiếu số 1 nghĩa là vị trí của hai trang chiếu được đổi nhau.

b) Trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Em hãy thực hiện việc sao chép (hoặc di chuyển) trang chiếu và tự đưa ra nhận xét cho riêng mình. Em lưu ý rằng bài trình chiếu có 4 trang chiếu. Khi thực hiện các lệnh sao chép hoặc di chuyển thì vị trí các trang chiếu sẽ khác nhau.

Câu 5 trang 97 sgk Tin học 9 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan