Listen and read Unit 1: A visit from a pen pal

 • 1 Đánh giá

Phần listen and read sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu để trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc, đồng thời luyện tập kĩ năng nghe để luyện tập phát âm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. LISTEN AND READ

LISTEN AND READ

Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was staying with Lan last week. Maryam is from Kuala Lumpur. Maryam and Lan have been pen pals for over two years and they correspond at least once every two weeks, but this was their first meeting.

On Maryam's first day in Ha Noi, Lan took her to Hoan Kiem Lake. Like Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modem city. Maryam was really impressed by the beauty of the city and by the friendliness of its people.

Over the next few days, the girls visited Ho Chi Minh's Mausoleum, the History Museum and the Temple of Literature, as well as many beautiful parks and lakes in Ha Noi. On Friday, Maryam wanted to visit the mosque on Hang Luoc Street. Lan used to walk past the mosque on her way to primary school. However, this was Lan’s first visit. She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was praying.

“I wish you had a longer vacation,” Lan said to Maryam at the end of the week.

“Yes, I wish I had more time to get to know your beautiful country better. Lan, would you like to come and visit me next summer?” Maryam asked.

“That would be great! However, it seems very difficult for me to have a trip abroad. It all depends on my parents. Anyway, we’ll keep in touch.”

Dịch bài:

Razali Maryam, một bạn tâm thư người Ma-lai-xi-a của Lan, đã ở với Lan tuần trước. Maryam quê ở Kuala Lumpur. Maryam và Lan là bạn tâm thư hơn hai năm nay và họ đã trao đổi thư từ ít nhất hai tuần một lần, nhưng đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Vào ngày đầu tiên của Maryam ở Hà Nội, Lan đưa cô ấy đến Hồ Hoàn Kiếm. Giống như Kuala Lumpur, Hà Nội là một thành phố hiện đại nhộn nhịp. Maryam thực sự cảm kích với vẻ đẹp của thành phố và tính hiếu khách của dân chúng.

Vào mấy ngày tiếp theo, hai cô gái thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử và Văn Miếu, cũng như nhiều công viên và hồ đẹp ở Hà Nội. Vào ngày Thứ Sáu, Maryam muốn thăm nhà thờ Hồi giáo ở đường Hàng Lược. Lan đã từng đi bộ qua nhà thờ trên đường đến trường Tiểu học. Tuy nhiên, đây là lần thăm đầu tiên của Lan. Cô thích thú bầu không khí thanh bình trong khi Maryam Cầu nguyện.

Vào ngày cuối của tuần lễ, Lan nói với Maryam, "Mình ước gì bạn có kì nghỉ dài hơn." Maryam hỏi: "Ừ, mình cũng ước gì có nhiều thời gian hơn đế biết rõ hơn đất nước xinh đẹp của bạn. Mùa hè tới, bạn đến thăm mình nhé." "Điều đó thật tuyệt. Nhưng dường như mình khó mà có một chuyến du lịch ở ngoại quốc. Tất cả tùy thuộc vào cha mẹ mình. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ liên lạc với nhau."

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)

1. Lan and Maryam usually write to one another every . (Lan và Maryam thường viết thư chon nhau mỗi…)

 • A two years. (hai năm)
 • B month. (mỗi tháng)
 • C two weeks. (hai tuần)
 • D day. (mỗi ngày)

2. Maryam was impressed because ... (Maryam bị ấn tượng bởi)

 • A Ha Noi was big and modem. (Hà Nội rất lớn và hiện đại)
 • B Ha Noi people were friendly. (Con người Hà Nội rất thân thiện)
 • C Ha Noi was different from Kuala Lumpur. (Hà Nội khác Kuala Lumpur)
 • D Ha Noi and Kuala Lumpur were the same. (Hà Nội và Kuala Lumpur giống nhau)

3. The girls went to see ...(hai cô gái đi xem…)

 • A famous places in Ha Noi. (các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội)
 • B areas for recreation. (Khu giải trí)
 • C a place of worship. (Nơi thờ cúng)
 • D all the above. (Tất cả các ý trên)

4. Maryam wanted to ... (Maryam muốn…)

 • A visit Ha Noi the next summer. (thăm Hà Nội mùa hè năm sau)
 • B invite Lan to Kuala Lumpur. (mời Lan đến Kuala Lumpur)
 • C stay in Ha Noi. (Ở lại Hà Nội)
 • D visit Ho Chi Minh City. (Thăm TP Hồ Chí Minh)

=>Đáp án là phần tô đậm


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Lớp 9