Listen Unit 1: A visit from a pen pal

 • 1 Đánh giá

Carlo, một bạn tâm thư người Mê-xi-cô của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ để tìm kiếm thông tin yêu cầu và luyện cách phát âm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 4. LISTEN

LISTEN - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures. (Carlo, một bạn tâm thư người Mê-xi-cô của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Giải:

 • a. 1
 • b. 2
 • c. 2

Nội dung bài nghe:

 • Tim: Are you hungry, Carlo ?
 • Carlo: Yes.
 • Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.
 • Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.
 • Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!
 • Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.
 • Tim: Come on. It’s time we caught the bus.
 • Carlo: Is that our bus, Tim ?
 • Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.
 • Carlo: Where are we going to eat ?
 • Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town
 • Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers
 • Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

Dịch:

 • Tim: Bạn có đói không, Carlo?
 • Carlo: Có.
 • Tim: Được rồi. Chúng ta hãy đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Nếu chúng ta đi qua công viên, chúng ta có thể bắt xe buýt trên Ocean Drive.
 • Carlo: Không sao đâu. Tôi thực sự thích đi bộ trong công viên. Bạn thật may mắn khi có một nơi như thế này gần nhà bạn. Nó rất đẹp với nhiều cây và hoa và ao ở giữa.
 • Tim: Carlo! Hãy cẩn thận. Bạn đang đi trên cỏ. Người giữ công viên đang trồng thêm một chút - Bạn sẽ giết cỏ mới mất!
 • Carlo: Oh, xin lỗi. Tôi không thấy biển báo.
 • Tim: Thôi nào. Đã đến lúc chúng ta bắt xe buýt.
 • Carlo: Đó là xe buýt của chúng ta phải không Tim?
 • Tim: Không, đó là xe buýt 103. Chúng ta cần số 130.
 • Carlo: Chúng ta sẽ ăn ở đâu?
 • Tim: Tùy bạn thôi. Có một nhà hàng Mexico mới ở thị trấn
 • Carlo: Ồ, không. Tôi có thể ăn thức ăn Mexico ở nhà. Tôi yêu ẩm thực Mỹ. Tôi thích ăn bánh hamburger
 • Tim: Được rồi. Tôi biết chính xác nơi chúng ta cần phải đi rồi!

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021