Giải câu 4 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 45

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải câu 1 Luyện tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Đồ thị hàm số được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4.

Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Bài làm:

Cách vẽ:

Cho x = 1 ta được

 • Dựng điểm .
 • Vẽ đường thẳng qua O, A được đồ thị hàm số .
 • Các bước vẽ đồ thị hàm số .
 • Dựng điểm B(1; 1).
 • Vẽ OB ta được:
 • Dựng điểm trên trục hoành Ox.
 • Vẽ cung tròn bán kính , cắt Ox tạ điểm có hoành độ là $\sqrt{2}$.
 • Dựng điểm .
 • Vẽ OD ta được:
 • Dựng điểm trên trục tung Ox.
 • Vẽ cung tròn bán kính cắt Oy tại điểm có tung độ là $\sqrt{3}$.
 • Dựng điểm .
 • Vẽ đường thẳng O, A ta được đồ thị hàm số .
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021