Giải câu 33 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 33: Trang 119 - sgk toán 9 tập 1

Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.Bài làm:

Ta có : (O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A (gt)

=> O, A , O’ thẳng hàng.

Xét có : OC = OA (= R)

=> là tam giác cân tại O .

=>

Xét có : O'A = O'D (= R)

=> là tam giác cân tại O' .

=>

Mà : ( đối đỉnh )

=> và là 2 góc so le trong.

=> OC // O'D. ( đpcm )

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021