Giải câu 7 bài 1: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 101

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 101 - sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng :

Bài làm:

Nối :

  • (1) - (4)
  • (2) - (6)
  • (3) - (5)
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021