Giải câu 18 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 110

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 110 - sgk toán 9 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3 ; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A ; 3) và các trục tọa độ.

Bài làm:

Kẻ .

Ta có : Đường tròn ( A ; 3 ) nghĩa là tâm A , bán kính R = 3 .

Khoảng cách từ tâm A đến trục Ox là 4 <=> AH = 4 .

Vì : AH > R => đường tròn và trục Ox không giao nhau.

Khoảng cách từ tâm A tới trục Oy là 3 <=> AK = 3.

Vì AK = R => đường tròn và trục Oy tiếp xúc nhau.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021