Giải câu 5 bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 100 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.

Bài làm:

Cách thực hiện :

  • Gấp tấm bìa sao cho hai phần của hình tròn trùng nhau, nếp gấp là một đường kính.
  • Lại gấp như trên theo nếp gấp khác, ta được một đường kính thứ hai. Giao điểm của hai đường kính này là tâm của đường tròn.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021