Giải câu 11 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: .

Bài làm:

Các điểm biểu diễn như sau:

Hướng dẫn giải câu 11 Luyện tập Hàm số bậc nhất

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021