Giải câu 70 bài: Ôn tập chương I sgk Toán 9 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 70: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy

b.

=

=

=

Vậy

c.

=

=

=

=

Vậy

d.

=

=

=

Vậy

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021