Giải câu 35 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 94 - sgk toán 9 tập 1

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.

Bài làm:

Gọi lần lượt là các góc nhọn của tam giác vuông ABC ( $\widehat{A}=90^{\circ}$ ) .

Ta có :

=>

=>

Vậy ; $\beta =55^{\circ}50{}'$ .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021