Giải bài 2: Đường kính và dây của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 102 104

  • 1 Đánh giá

Bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới đường tròn , đường kính cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .KhoaHoc hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. So sánh độ dài của đường kính và dây

Định lí 1

  • Trong các dây của một đường tròn , dây lớn nhất là đường kính .

II. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

Định lí 2

  • Trong một đường tròn , đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy .

Định lí 3

  • Trong một đường tròn , đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 10: Trang 104 - sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng :

a) Bốn điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn.

b) DE < BC .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 104 - sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD.

Chứng minh rằng CH = DK.

Gợi ý: Kẻ OM vuông góc với CD.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 9 bài 2: Đường kính và dây của đường tròn


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021