Giải câu 33 bài: Ôn tập chương II sgk Toán 9 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 33: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số và $y = 3x + (5 – m)$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Bài làm:

Đồ thị hai hàm số và $y = 3x + (5 – m)$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung

=> thay hoành độ x = 0 vàohàm số $y = 2x + (3 + m) => y = 3 + m$

hàm số

Vì cùng là tung độ của giao điểm nên:

<=>

Vậy khi m = 1 thì hai đường thẳng đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021