Giải câu 40 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 40: Trang 95 - sgk toán 9 tập 1

Tính chiều cao của cây trong hình 50 ( làm tròn đến đề - xi – mét ) .

Bài làm:

Chiều cao của cây là IB .

Ta có : IB = IA + AB

Mà : IA = 1,7 m .

Xét vuông tại A , ta có :

=> IB 1,7 + 21 22,7 (m )

Vậy Chiều cao của cây xấp xỉ 22,7m .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021