Giải câu 21 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Sử dụng máy tính bỏ túi , ta có kết quả như sau :

a.

b.

c.

d.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021