Giải câu 34 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

<=>

<=>

Vậy

b.

<=>

<=>

<=>

Vì a > 3

<=>

Vậy

c.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

d.

<=>

<=>

Vì a < b < 0

<=>

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021