Giải bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 16 20

  • 1 Đánh giá

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 9 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

I. Định lí

ĐỊNH LÍ

  • Với số a không âm và số b dương , ta có :

II. Áp dụng

1. Quy tắc khai phương một thương

Muốn khai phương một thương , trong đó số a không âm và số b dương , ta có thể lần lượt khai phương số a và b , rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai .

2. Quy tắc chia hai căn thức bậc hai

Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương , ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó .

Tổng quát :

  • Với biểu thức A không âm và biểu thức B dương , ta có :

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 28: Trang 18 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

a. So sánh và $\sqrt{25}-\sqrt{16}$ .

b. Chứng minh rằng : Với a > b > 0 thì .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 32: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Giải phương trình :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 34: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 35: Trang 20 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x , biết :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 36: Trang 20 - sgk toán 9 tập 1

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a.

b.

c. và $\sqrt{39}>6$

d.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021