Giải câu 3 bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số sgk Toán 9 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai hàm số và $y = -2x$

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ? Vì sao ?

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

a) Đồ thị củahàm số là đường thẳng đi qua O và điểm A(1; 2).

Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua O và điểm B(1; -2).

Ta có bảng giá trị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

=> Hàm số đồng biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng tăng lên.

Hàm số nghịch biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng giảm đi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021