Giải câu 8 bài 2: Hàm số bậc nhất sgk Toán 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Ta có:

a) là hàm số bậc nhất có $a = -5, b = 1$.

Hàm số nghịch biến.( vì )

b) là hàm số bậc nhất có $a = - 0,5, b = 0,$

Hàm số nghịch biến. ( vì )

c) là hàm số bậc nhất có $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}- \sqrt{2}$.

Hàm số đồng biến. ( vì )

d) không phải là hàm số bậc nhất (vì số mũ của x là 2).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021