Giải câu 31 bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 9 tập 1

a. So sánh và $\sqrt{25}-\sqrt{16}$ .

b. Chứng minh rằng : Với a > b > 0 thì .

Bài làm:

Ta có :

a.

Nhận xét : 3 > 1 => .

Vậy .

b.

<=>

<=>

<=>

<=> ( luôn đúng )

Vậy ( đpcm )

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021