Giải bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 24 27

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 9 tập 1, Giải bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - sgk Toán 9 tập 1 Trang 24 - 27, để học tốt toán 9. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Căn bậc hai . Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Tổng hợp lý thuyết

I. Đưa thừa số ra ngoài căn

Với hai biểu thức A , B mà , ta có : $\sqrt{A^{2}B}=\left | A \right |\sqrt{B}$ tức là :

  • Nếu và $B\geq 0$ thì $\sqrt{A^{2}B}=A\sqrt{B}$
  • Nếu và $B\geq 0$ thì $\sqrt{A^{2}B}=-A\sqrt{B}$

II. Đưa thừa số vào trong dấu căn

  • Với và $B\geq 0$ thì $A\sqrt{B}=\sqrt{A^{2}B}$
  • Với và $B\geq 0$ thì $A\sqrt{B}=-\sqrt{A^{2}B}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 43: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a.

b.

c.

d.

e.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 44: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Đưa thừa số vào trong dấu căn:

; $-5\sqrt{2}$; $\frac{-2}{3}\sqrt{xy}(xy\geq 0)$; $x\sqrt{\frac{2}{x}}(x>0)$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. và $\sqrt{12}$

b. 7 và

c. và $\frac{1}{5}\sqrt{150}$

d. và $6\sqrt{\frac{1}{2}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau với :

a.

b.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021