Giải câu 47 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 47: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

<=>

<=>

Vậy

b.

<=>

<=>

<=>

Vậy

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021