Giải câu 68 bài 9: Căn bậc ba sgk Toán 9 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 68: Trang 36 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021