Giải câu 26 bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 88 - sgk toán 9 tập 1

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Bài làm:

Gọi chiều cao của tháp là x( m ) , x > 0 .

Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông , ta có :

Vậy chiều cao của tháp xấp xỉ 58m .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021