Giải câu 32 bài: Ôn tập chương II sgk Toán 9 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất đồng biến?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất nghịch biến?

Bài làm:

a) Hàm số là hàm số bậc nhất đối với x khi $m – 1 ≠ 0 <=> m ≠ 1$ (*)

=> Hàm số đồng biến <=> .

Kết hợp với điều kiện (*) => thì hàm số đồng biến.

b) Hàm số là hàm số bậc nhất đối với x <=> $5 – k ≠ 0 <=> k ≠ 5$ (**).

=> Hàm số nghịch biến <=> .

Kết hợp với điều kiện (**) => thì hàm số nghịch biến.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021