Giải câu 5 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải câu 5 Luyện tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

a) Vẽ đồ thị hàm số và $y =2x$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).

b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ lần lượt cắt các đường thẳng $y = 2x, y = x$ tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 Luyện tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Từ hình vẽ, ta có tọa độ A và B là:

.

Ta có:

=> Chu vi tam giác OAB là:

Diện tích tam giác OAB là:

<=>

Vậy Chu vi tam giác OAB là: .

Diện tích tam giác OAB là: .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021