Giải câu 57 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 57: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

khi x bằng

A. 1

B. 3

C. 9

D. 81

Hãy chọn câu trả lời đúng .

Bài làm:

Ta có :

<=>

<=>

Vậy đáp án D là câu trả lời đúng .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021